BRUKER OPTICS - ROZWIĄZANIA TELEDETEKCYJNE

Bruker Optics oferuje szerokie portfolio systemów teledetekcji bazujących na FTIR służących do identyfikacja i analizy ilościowej gazów, nawet z dalekich odległości

Bruker OPS
spektrometr typu open path do analizy gazów atmosferycznych

Bruker SIGIS 2
obrazujący system teledetekcyjny, łączący informacje chemiczne dotyczące gazów z obrazem video

Bruker HI90
Aparat teledetekcyjny łączy informacje chemiczne dotyczące gazów z obrazem video w czasie rzeczywistym

Bruker Alpha II
wszechstronny spektrometr zaprojektowany do pomiarów każdego rodzaju próbek

Bruker Bravo
ręczny spektrometr Raman, który maksymalnie przyspiesza identyfikację surowców

Bruker EM 27
Wysokiej czułości system do zdalnego wykrywania substancji chemicznych w atmosferze