PRZEDSTAWIAMY BRUKER PET/CT Si78:

Bruker PET / CT Si78 to urządzenie do badania myszy i szczurów z krótkimi czasami skanowania oraz niezrównanej jakości. Dwie najlepsze w swojej klasie technologie obrazowania - PET i CT - połączone zostały w jednym urządzeniu. To kompletne rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o pracownikach naukowych i laboratoryjnych: aby zaoferować nieograniczone możliwości zastosowań przedklinicznych obrazowania in vivo.

Technologia FFV (Full Field of View) SiPM PET została zintegrowana z rozwiązaniem SkyScan micro-CT o bardzo wysokiej przepustowości. W efekcie powstało urządzenie oferujące doskonałą wydajność obrazowania.

GetLab - Bruker PET/CT Si78

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

 • PET realizowany dla całego ciała dla myszy i szczurów
 • Dokładność ilościowa PET w pełnym polu widzenia (FFV)
 • Niskie dawki, szybkie kontrastowe skany CT do badań podłużnych PET / CT i doskonała wydajność w wymagających zastosowaniach dot. badań kości, serca i płuc
 • workflow badań przedkliniczynych ParaVision 360 z obrazowaniem przy użyciu zatwierdzonych multimodalnych protokołów in vivo i programów skanowania
 • Interaktywne planowanie skanowania, wprowadzenie metod obrazowania przedklinicznego PET i CT oraz edytorów geometrii interaktywnej
 • Dwustronny i w pełni otwarty dostęp do suwnicy obrazowej z minimalną odległością od PET FOV do badań znaczników kinetycznych
 • Za pomocą jednego kliknięcia - automatyczne podłączenie kołysek dla myszy i szczurów, w tym do systemu anestozjologicznego, ogrzewania zwierząt, czujników oddychania i EKG oraz czujników wydychanego gazu

BRUKER PET/CT SI78 - PREZENTACJA VIDEO:

BRUKER PET/CT Si78 - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Wyjątkowa technologia rentgenowska o niskiej dawce promieniowania, w połączeniu z ultraszybkim skanowaniem 3D CT całego ciała, uznanym oprogramowaniem ParaVision 360 i wysoce precyzyjnym zmotoryzowanym systemem transportu zwierząt. W efekcie uproszczony przepływ pracy  pracy i badania realizowane na nowym poziomie możliwości.

Cechy techniczne PET

 • Atentowane ciągłe kryształy LYSO, nieskrępowane dyskretnymi warstwami, oraz technologia wysokiej głębi interakcji umożliwiają precyzyjną lokalizację 3D zdarzeń. Ta precyzyjna lokalizacja zdarzenia zapewnia stałą i wysoką rozdzielczość przestrzenną podczas wychodzenia ze środka pola widzenia PET.
 • Spójna i powtarzalna kwantyfikacja znacznika w całym polu widzenia, niezależnie od wielkości obiektu, pozycji i aktywności, jest możliwa dzięki jednorodnej rozdzielczości przestrzennej.
 • Ultraszybka rekonstrukcja (poniżej 1 minuty) z wykorzystaniem rekonstrukcji GPU i rekonstrukcji MLEM.
 • Wyjątkowa wydajność zliczania w połączeniu z 12% czułością dla badań dynamicznych i bramkowanych w celu uzyskania wysokiej rozdzielczości czasowej i lepszego obrazu jakość.

Cechy techniczne micro-CT

 • Mikrofocus X-ray source z regulowaną energią i automatycznym ustawianiem filtrów pozwala na zoptymalizowany protokół skanowania ze zminimalizowanymi zastosowanymi dawkami.
 • Szybki i czuły detektor z płaskim ekranem rozwiązujący dynamikę czynności serca i płuc myszy.
 • Opatentowany kształtownik wiązki przestrzennej zmniejsza dawkę promieniowania rentgenowskiego o 2-5 razy bez pogorszenia jakości obrazu.
 • Przyspieszona rekonstrukcja GPU obsługuje korektę utwardzania wiązki, kompensację niewspółosiowości, usuwanie artefaktów pierścienia i wiele innych opcji.
 • Miernik dawki na ekranie wskazuje dawkę podawaną zwierzęciu na podstawie informacji z indywidualnej analizy zdjęć rentgenowskich.

ZAPYTAJ O MATERIAŁY

Oferujemy dostęp do obszernych zasobów informacji, specyfikacji, opisów aplikacje czy case studies. Skontaktuj się aby uzyskać dowiedzieć się więcej o Bruker PET/CT Si78

TAGI

TAGI

CZEKAMY NA TWOJE PYTANIA!

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz szczegółowych opisów aplikacji! Na bazie przedstawionych oczekiwań opracowujemy koncepcje rozwiązań, organizujemy wizyty referencyjne oraz testy realizowane wspólnie z ekspertami Bruker.