PRZEDSTAWIAMY BRUKER IVDr:

NMR o wysokiej wydajności do opracowywania i walidacji wysokiej jakości i opłacalnych badań IVD-NMR oraz przedklinicznych testów przesiewowych in vitro.

Standaryzowana platforma do spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) umożliwiająca opłacalne, wysokosprawne badanie przedkliniczne NMR oraz wykrywanie i weryfikację IVD-NMR (na poziomie RUO) nowych testów NMR. Nowy system AVANCE IVDr, służący wyłącznie do celów badawczych, jest kompletną, sprawdzoną i znormalizowaną platformą dla badań przedklinicznych i badań przesiewowych NMR, a także badań IVD-NMR.

Posiada wysoką czułość i bogate w informacje wyniki wyjściowe dzięki protonowemu NMR pracującemu z częstotliwością 600 MHz. Bruker IVDr to kompletna platforma, na którą składa się zaawansowany osprzęt, oprogramowanie, procedury automatyzacji, biblioteki spektralne i standardowe procedury operacyjne (SOP) w celu uzyskania wysokiej jakości testu biofluidów i przedklinicznych badań przesiewowych. Korzyści dla klienta obejmują wyższą zawartość informacji i zróżnicowanie cech spektralnych w porównaniu z systemami NMR o niskim natężeniu pola, a także doskonałą odtwarzalność, wysoką przepustowość i potencjalnie znacznie niższy koszt na próbkę dla lepszego przygotowania i wsparcia badań klinicznych, wykrywania i walidacji IVD-NMR (na poziomie RUO).

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

  • Integracje wyników z różnych grup użytkowników na całym świecie
  • Przyspieszenie interpretacji wyników
  • Brak wymogu skomplikowanego przygotowanie próbki ani identyfikacji próbki
  • Łatwość użycia - brak potrzeby specjalistycznej wiedzy operatora w zakresie NMR
  • Powtarzalność, jakość danych i pełna automatyzacja - w dowolnym czasie i gdziekolwiek
  • Obsługa i przetwarzanie dużych zbiorów danych z prostym dostępem do informacji
  • Analiza retrospektywna

BRUKER IVDR - PREZENTACJA VIDEO:

BRUKER AVANCE IVDR - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

przeznaczony jest do przedklinicznych badań przesiewowych in vitro oraz badań prowadzonych w oparciu o NMR, jest zoptymalizowany pod kątem łatwości użytkowania i najwyższej jakości danych, niezawodności i odtwarzalności, jak pokazano na rysunku po prawej stronie. Nowa ustandaryzowana platforma oferuje analizę kodów kreskowych, kontrolę za pomocą systemu LIMS, wysokowydajny autosampler SampleJet?, zdalny dostęp oraz automatyczną analizę i konfigurowalne raportowanie wyników analitycznych.

Oparta na zatwierdzonych przez firmę Bruker SOP, platforma AVANCE IVDr umożliwia rozwój przyszłych potencjalnych narzędzi diagnostycznych do płynów ustrojowych, które mogą odpowiadać na wiele pytań medycznych. SOP gwarantują przygotowanie wysoce powtarzalnych danych klinicznych, umożliwiając wymianę i walidację nowych testów NMR między laboratoriami w skali globalnej. W translacyjnym środowisku badań klinicznych wyniki uzyskane za pomocą tych testów NMR można łatwo przenieść na potencjalne badania kliniczne i przyszłe zastosowanie IVD.

Ten poziom szeroko zakrojonych badań przesiewowych NMR w zakresie zdrowia otwiera drogę do światowych badań epidemiologicznych, a także do badań przedklinicznych in vitro. Korzyści są znaczące: ułatwione dzięki niskim kosztom na próbkę i jeszcze niższemu kosztowi przypadającemu na jeden parametr w porównaniu z ustalonymi metodami pojedynczego badania przesiewowego.

Nowatorskie metody NMR do określania przyczyny choroby, zapewniające zindywidualizowane leczenie pacjentów, umożliwiają teraz wielu badaczom klinicznym opracowanie strategii zapobiegania. Wydajność odtwarzania nieporównywalna z metodami Non-NMR

ZAPYTAJ O MATERIAŁY

Oferujemy dostęp do obszernych zasobów informacji, specyfikacji, opisów aplikacje czy case studies. Skontaktuj się aby uzyskać dowiedzieć się więcej o Bruker IVDr

CZEKAMY NA TWOJE PYTANIA!

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz szczegółowych opisów aplikacji! Na bazie przedstawionych oczekiwań opracowujemy koncepcje rozwiązań, organizujemy wizyty referencyjne oraz testy realizowane wspólnie z ekspertami Bruker.