20 lat rynkowych doświadczeń

Jesteśmy częścią grupy, która od 1995 roku wprowadza na polski rynek innowacyjne produkty, usługi i rozwiązania znajdujące zastosowanie w wielu branżach. Nasze szerokie horyzonty pozwalają nam identyfikować potrzeby zróżnicowanych odbiorców. Biometryka, video analytics, fintech, marketing, technologie laboratoryjne. Wspólnym mianownikiem tych działań - i naszą misją - jest wprowadzanie nowoczesnych narzędzi i systemów do polskich firm i instytucji by mogły one w pełni wykorzystać swój potencjał.

Współpracujemy z wiodącymi producentami technologii na świecie. GetLab - jako dostawca rozwiązań Bruker - oferuje klientom najnowocześniejsze rozwiązania. Ścisła współpraca pozwala nam zaproponować rozwiązania, które w pełni odpowiedzą na zapotrzebowanie, klienta.

Dostawca sprawdzonych rozwiązań

B ruker jako koncern od lat zajmuje pozycję światowego lidera w produkcji urządzeń oraz rozwiązań bioinformatycznych. Urządzenia te przeznaczone są m.in. do zastosowań naukowych i badawczych.

GetLab współpracuje z następującym spółkami Bruker:

  • Bruker BioSpin
  • Bruker Daltonics
  • Bruker Optics

Systemy Bruker są szeroko wykorzystywane przez instytucje publiczne, służby mundurowe, policja, straż pożarna, agencje rządowe, instytucje naukowe, laboratoria środowiskowe, uczelnie oraz przemysł na całym świecie. Rozwiązania bruker dedykowane są licznym zastosowaniom, np.:

przemysł chemiczny i biochemiczny
przemysł farmaceutyczny
przemysł spożywczy i paszowy
przemysł drzewny i papierniczy
przemysł metalurgiczny i cementowy
przemysł rafineryjny
geologia i górnictwo
ochrona środowiska
bezpieczeństwo publiczne
ochrona zdrowia i życia, medycyna etc.

kontrola jakości oraz procesów produkcyjnych (at-line, on-line, in-line)
badania mikrobiologiczne (oznaczenia ilościowe i jakościowe)
analizy pierwiastkowe
analizy środowiskowe (skażenia, zanieczyszczenia, pierwiastki śladowe)
analizy funkcjonalne, strukturalne i składu
imaging 2D, 3D