PRZEDSTAWIAMY BRUKER HI90:

Hiperspektralny system obrazujący HI 90 to aparat teledetekcyjny, łączący informacje chemiczne uzyskane techniką FTIR, dotyczące gazów, z obrazem video. HI 90 umożliwia identyfikację, wizualizację oraz analizę ilościową niebezpiecznych gazów w czasie rzeczywistym.

Hyperspectral Imaging System HI 90 to obrazujący system teledetekcji oparty na połączeniu interferometru Michelsona i detektora z płaszczyzną ogniskowej. Każdy piksel tablicy zapisuje interferogram z odpowiedniego pola widzenia. Widmo otrzymuje się przez transformację Fouriera i zawiera sygnaturę w podczerwieni sceny. System umożliwia identyfikację, kwantyfikację i wizualizację potencjalnie niebezpiecznych gazów z dużych odległości.

Główną dziedziną zastosowań HI 90 jest bezpieczeństwo wewnętrzne. Jeśli niebezpieczne związki zostaną uwolnione do atmosfery, na przykład w przypadku ataku terrorystycznego lub wypadku chemicznego, siły szybkiego reagowania potrzebują natychmiastowej informacji o uwalnianych związkach, aby podjąć odpowiednie działania w celu ochrony pracowników, mieszkańców i środowiska. HI 90 pozwala na identyfikację i wizualizację takich niebezpiecznych chmur w atmosferze z dużych odległości kilku kilometrów (detekcja). Obraz chmury pozwala na ocenę wymiarów i rozproszeniaoraz źródła powstałej chmury.

 

 

 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

 • widma wysokiej jakości
 • wysoko wydajny interferometr
 • wysoki stosunek sygnału do szumu
 • Standardowy zakres spektralny: 850 - 1440
 • kamera wideo do nakładania obrazu w czasie rzeczywistym
 • wewnętrzna automatyczna kalibracja
 • kompletny pakiet oprogramowania
 • liniowe i nieliniowe filtry do hiperspektralnego przetwarzania obrazu
 • automatyczna identyfikacja związków
 • kompensacja gazów atmosferycznych i czynników zakłócających

BRUKER HI 90 - APLIKACJE / ZASTOSOWANIA:

Spektrometr Bruker HI90 to urządzenie, które znajdzie swoje zastosowanie w obszarach:

 • BEZPIECZEŃSTWO
  idealne rozwiązanie dla służb mundurowych dające szybką odpowiedź czy w rejonie prowadzonych działań zostały rozpylone substancje chemiczne niebezpieczne dla ludzi

 • PRZEMYSŁ
  zarówno kontrola emisji jak i szybkie uzyskanie informacji w przypadku awarii chemicznej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA
  kontrola zakładów przemysłowych z dużej odległości, wyrywkowy monitoring terenów miejskich

 

 PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA / POMIARY:

Zdalny pomiar emisji heksafluorku siarki (SF6) w rejonie portowym Hamburga. Odległość ok. 1 km.

 

Zdalny pomiar etanolu i  amoniaku (NH3) emitowanych z różnych źródeł  na obszarze przemysłowym.

 

Pomiar emisji z pojazdów i statków.

 

 

ZAPYTAJ O MATERIAŁY

Oferujemy dostęp do obszernych zasobów informacji, specyfikacji, opisów aplikacje czy case studies. Skontaktuj się aby uzyskać dowiedzieć się więcej o Bruker HI 90

CZEKAMY NA TWOJE PYTANIA!

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz szczegółowych opisów aplikacji! Na bazie przedstawionych oczekiwań opracowujemy koncepcje rozwiązań, organizujemy wizyty referencyjne oraz testy realizowane wspólnie z ekspertami Bruker.