PRZEDSTAWIAMY BRUKER SIGIS2:

Skanowanie systemu obrazowania w podczerwieni: SIGIS 2 umożliwia identyfikację, kwantyfikację i wizualizację potencjalnie niebezpiecznych chmur gazowych z dużych odległości. SIGIS 2 to skanujący system teledetekcji oparty na połączeniu spektrometru podczerwieni z pojedynczym detektorem i systemem skanera.

Obserwowany obszar obserwowany jest przez kamerę (wideo lub podczerwień). W podstawowym trybie pracy operator wybiera obszar do zbadania przez narysowanie ramki na obrazie wideo. Następnie lustro skanujące sekwencyjnie skanuje zadany obszar, a napływające promieniowanie podczerwone analizowane jest w czasie rzeczywistym. Wyniki są wizualizowane bezpośrednio na obrazie wideo, na który nakładana jest reprezentacja graficzna potencjalnie niebezpiecznej chmury gazu. To bezpośrednie wyświetlenie obrazu chmury w obrazie wideo pozwala na prostą ocenę pozycji i wielkości chmury. Połączenie obrotowej głowicy ze skanującym lustrem umożliwia obserwację i obrazowanie 360°

 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

 • Detekcja dalekiego zasięgu (zintegrowany teleskop)
 • najwyższa przepustowość optyczna
 • unikalny system łączący wydajność pojedynczego detektora FTIR z obrazowaniem
 • automatyczna identyfikacja w czasie rzeczywistym
 • kompensacja gazów atmosferycznych i czynników zakłócających
 • obszerna biblioteka widmowa (TICs, opcjonalnie CWA
 • kamery wideo i termowizyjne do użytku dziennego i nocnego
 • pełna dokumentacja pomiaru
 • automatyczna transmisja danych na serwer
 • przekazywanie do centrum dowodzenia lub ekspertów zewnętrznych
 • przekazywanie do centrum dowodzenia lub ekspertów zewnętrznych

 

BRUKER SIGIS 2 - PREZENTACJA VIDEO:


 

ZAPYTAJ O MATERIAŁY

Oferujemy dostęp do obszernych zasobów informacji, specyfikacji, opisów aplikacje czy case studies. Skontaktuj się aby uzyskać dowiedzieć się więcej o Bruker SIGIS 2

CZEKAMY NA TWOJE PYTANIA!

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz szczegółowych opisów aplikacji! Na bazie przedstawionych oczekiwań opracowujemy koncepcje rozwiązań, organizujemy wizyty referencyjne oraz testy realizowane wspólnie z ekspertami Bruker.