Wysokie zapotrzebowanie na badania kliniczne i toksykologię sądową w zakresie kompleksowych, specyficznych i możliwych do przeniesienia technik doprowadziło do nowych osiągnięć w dziedzinie chromatografii cieczowej - tandemowej spektrometrii masowej (LC-MS).

LC-MSn, w połączeniu z wyszukiwaniem bibliotek, jest jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań w zakresie badań przesiewowych dla współczesnych badań toksykologicznych.

 

Sprzęt dla laboratoriów klinicznych i kryminalistycznych, toksykologia sądowa:

  • Bruker TOXTYPER 2.0