PRZEDSTAWIAMY BRUKER ALPHA II:

Spektrometr ALPHA II to połączenie najwyższej jakości i kompaktowych rozmiarów wyznaczający nowe standardy użytkowania. Zintegrowany komputer z dotykowym panelem czynią spektroskopię FT-IR prostszą niż kiedykolwiek.

 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

 • pomiar w 3 kliknięcia
 • trwały laser diodowy
 • zintegrowany komputer z oprogramowaniem OPUS-TOUCH
 • wyższą czułość, rozdzielczość i szerszy zakres spektralny
 • zaawansowana stabilizacja źródła i nowy detektor
 • interferometr RockSolid
 • optymalne warunki pomiaru dla różnych typów próbek
 • wymienne przystawki QuickSnap - ciała stałe, ciecze i gazy

BRUKER ALPHA II - APLIKACJE / ZASTOSOWANIA:

ALPHA II to spektrometr zaprojektowany do pomiarów każdego rodzaju próbek zapewniając szerokie możliwości aplikacyjne - w szczególności do kontroli jakości

 • KONTROLA JAKOŚCI
  spektroskopia FT-IR jest popularną metodą wykorzystywaną do weryfikacji surowców i produktów. Ponadto, spektrometr ALPHA II pozwala na identyfikację nieznanych próbek. Jest to cenna informacja w analizie defektów, np. podczas kontroli wtrąceń powodujących powstawanie zdefektowanych produktów
 • KRYMINALISTYKA
  możliwość oznaczania nieznanych substancji pozwala na identyfikację narkotyków oraz jest przydatna w badaniach traseologicznych.
 • PRZEMYSŁ
  dostępne są również analizatory ALPHA II posiadające gotowe kalibracje do wykonywania analiz ilościowych parametrów wina i zawartości FAME w oleju napędowym

ZAPYTAJ O MATERIAŁY

Oferujemy dostęp do obszernych zasobów informacji, specyfikacji, opisów aplikacje czy case studies. Skontaktuj się aby uzyskać dowiedzieć się więcej o Bruker Alpha II Touch - ulotka (j. angielski)

TAGI

TAGI

CZEKAMY NA TWOJE PYTANIA!

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz szczegółowych opisów aplikacji! Na bazie przedstawionych oczekiwań opracowujemy koncepcje rozwiązań, organizujemy wizyty referencyjne oraz testy realizowane wspólnie z ekspertami Bruker.