Oferujemy wysokiej rozdzielczości spektrometry i mikroskopy Raman o wysokiej wydajności do zastosowań analitycznych i badawczych. Spektrometry ręczne dają duże możliwości zastosowania w kontroli zamówionych materiałów i substancji bez konieczności ich rozpakowywania.

Spektroskopia Raman pozwala na identyfikację nieznanych substancji. Pomiary przeprowadzane są w ciągu kilku sekund, a jednoznaczne wyniki identyfikacji uzyskuje się przeszukując bazy danych. Próbki można badać przez przezroczyste opakowanie, unikając potencjalnego zagrożenie dla zdrowia.

Sprzęt analityczny do laboratoriów badawczych oraz do kontroli jakości:

  • Bruker BRAVO
  • Bruker SENTERRA 2
  • Bruker MultiRAM
  • Bruker RAM II