PRZEDSTAWIAMY BRUKER OPS:

Bruker Open Path System OPS to spektrometr aktywny z wewnętrznym źródłem światła i zewnętrznym retroreflektorem, wykorzystywany głównie do monitorowania powietrza i precyzyjnej analizy ilościowej gazów atmosferycznych.

System oparty jest na metodzie spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR). Promieniowanie podczerwone jest modulowane przez interferometr i przesyłane do układu retroreflektorów umieszczonych w odległości zwykle kilkuset metrów za pomocą teleskopu. Odbite promieniowanie jest odbierane przez ten sam teleskop i skupiane na detektorze.

Duży zakres widmowy pozwala na identyfikację i kwantyfikację szerokiej gamy związków. Ważnym zastosowaniem tego systemu jest monitorowanie powietrza w obiektach przemysłowych, budowlanych lub komunalnych. Ponadto Bruker OPS pozwala na bardzo precyzyjną kwantyfikację gazów atmosferycznych.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

  • wytrzymały i niezawodny
  • oparty o sprawdzony w branży interferometr RockSolid
  • lekka, przenośna konstrukcja
  • łatwy w konfiguracji i demontażu
  • wszechstronny sprzęt dostosowany do twoich potrzeb
  • wieloskładnikowa analiza w czasie rzeczywistym
  • źródło wewnętrzne
  • nie ma potrzeby stosowania ciekłego azotu

ZAPYTAJ O MATERIAŁY

Oferujemy dostęp do obszernych zasobów informacji, specyfikacji, opisów aplikacje czy case studies. Skontaktuj się aby uzyskać dowiedzieć się więcej o Bruker OPS

CZEKAMY NA TWOJE PYTANIA!

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz szczegółowych opisów aplikacji! Na bazie przedstawionych oczekiwań opracowujemy koncepcje rozwiązań, organizujemy wizyty referencyjne oraz testy realizowane wspólnie z ekspertami Bruker.